Ngày 19/3/2014. Giáo viên và học sinh trường THCS Xuân Canh tổ chức quyên góp ủng hộ xây đài tưởng niệm Lý Tự Trọng và nhà bán trú cho em. ...